Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


CBS: zakelijke dienstverleners iets positiever

25 januari 2011.

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in januari groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +18. Dit is 4 punten hoger dan in december. De zakelijke dienstverleners zijn al een halfjaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet. Het aantal ondernemers dat een toename van de werkgelegenheid in de komende drie maanden verwacht was in januari ongeveer even groot als het aantal dat op een afname rekent. In de voorgaande twee maanden hielden beide groepen elkaar ook al vrijwel in evenwicht. Ook het oordeel van de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Het aantal zakelijke dienstverleners dat een stijging van de verkoopprijzen verwachtte was echter veel groter dan in de voorgaande maanden. Onvoldoende vraag werd door 35 procent van de zakelijke dienstverleners als een productiebelemmering beschouwd. Dit percentage was iets lager dan in oktober 2010, toen 40 procent van de zakelijke dienstverleners onvoldoende vraag als een productiebelemmering zag. Architecten en ingenieursbureaus waren in januari veel minder pessimistisch over de toekomstige omzet, het economisch klimaat en de toekomstige personeelssterkte dan in december 2010. Uitzendbureaus waren nog steeds zeer positief, maar iets minder dan een maand eerder.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat