Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Rapportcijfer Belastingdienst: 6,5

7 januari 2011.

Periodiek meet de Belastingdienst met de zogenaamde Fiscale monitor hoe burgers en bedrijven over de Belastingdienst denken en hoe ze het handelen van de Belastingdienst beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder particulieren, toeslaggerechtigden, ondernemers, douaneklanten en fiscaal adviseurs. In het onderzoek wordt de beleving van deze doelgroepen gemeten op de volgende punten: - het functioneren van de Belastingdienst als organisatie, - het contact met de Belastingdienst, - het doen van aangifte, - houding en perceptie met betrekking tot belasting betalen èn belasting ontduiken. De Fiscale Monitor meet geen effecten, maar is een thermometer van de subjectieve beleving van de doelgroepen. Vorig jaar gaf de Fiscale Monitor op vrijwel alle gebieden een flinke verbetering te zien. 2010 geeft hetzelfde beeld te zien, met hier en daar wat lichte veranderingen, zowel in positieve als negatieve zin. Het meest opvallend bij de positieve veranderingen is dat de aspecten voor algemene waardering en imago een behoorlijke verbetering te zien geven. Het rapportcijfer voor functioneren van de Belastingdienst steeg met 0,2 punten naar een 6,5. De uiteindelijke conclusie die kan worden getrokken is dat de Belastingdienst steeds duidelijker wordt in zijn communicatie, dat burgers en bedrijven steeds meer gemak ervaren bij het nakomen van hun wettelijke verplichtingen, maar dat de snelheid van processen een verbeterpunt blijft. Jaarlijks meet de Belastingdienst ook wat de door belastingplichtigen ervaren kans is dat de Belastingdienst ontdekt dat iemand in een aangifte onjuiste informatie opgeeft. Daarnaast wordt gevraagd in hoeverre men vindt dat men zich aan de regels moet houden en in hoeverre men zegt dat ook zelf te doen. Belastingmoraal en persoonlijke norm zijn beide toegenomen. 84% schat de kans neutraal tot zeer hoog in.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat