Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tegen een afwijzing van een verzoek om uitstel van betaling van een aanslag is geen beroep mogelijk

3 januari 2011.

Een belastingplichtige heeft bij de inspecteur een verzoek om uitstel van betaling van een aanslag IB/Premie 2001 ingediend. De inspecteur heeft dit afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft de belastingplichtige beroep ingesteld bij de Rechtbank in Arnhem. De Rechtbank verklaart zicht echter onbevoegd. De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling is op grond van de relevante bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (8:2 tot en met 8:6) geen beslissing waartegen beroep openstaat bij de Rechtbank. Kortom, als u het niet eens bent met een beslissing van de inspecteur op dit punt, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman (www.ombudsman.nl). De ombudsman toetst het handelen van de belastinginspecteur namelijk niet op inhoudelijke gronden, maar bekijkt of het handelen van de inspecteur naar redelijke maatstaven door de beugel kan.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat