Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Zonder naam tipgever geen navorderingsaanslag

5 februari 2015.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft navorderingsaanslagen van de zwartspaarder die de betrouwbaarheid van de tipgever wilde toetsen vernietigd. Enig weken geleden ontstond er commotie omdat de president van Hof Arnhem-Leeuwarden aangifte had gedaan tegen twee leidinggevenden van het ministerie van Financiën. Twee belastingambtenaren die moesten getuigen in een zwartspaarderzaak die voor Hof Arnhem-Leeuwarden diende, weigerden een verklaring af te leggen over wie de tipgever was. Via de tipgever had de Belastingdienst informatie gekregen over 76 rekeningen bij een bank in Luxemburg. Volgens die gegevens had de zwartspaarder daar ook een rekening. De Belastingdienst heeft echter aan de tipgever beloofd diens identiteit niet bekend te maken. De leidinggevenden van het ministerie zouden daarom aan de ambtenaren opzettelijk instructie hebben gegeven om voor de rechter te zwijgen.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden bestaan er echter geen gewichtige redenen om de naam van de tipgever geheim te houden. Daarbij maakt het niet uit dat het bekend maken van de identiteit van de tipgever mogelijk civielrechtelijk onrechtmatig is. Het hof vernietigt daarom de meeste navorderingsaanslagen en beschikkingen heffingsrente.

Ook vindt het hof dat de zwartspaarder in zijn procesbelang is geschaad. Het feit dat de aanslag van 71 van de 76 aangeschreven bankrekeninghouders onherroepelijk vaststaat, maakt niet dat alle informatie juist is. Bovendien blijkt uit getuigenverhoren dat de Belastingdienst niet heeft onderzocht hoe de tipgever aan de informatie is gekomen. Verder heeft de zwartspaarder in eerste instantie, bij de rechtbank, niet de mogelijkheid gekregen om de ambtenaren van de Belastingdienst te horen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 3-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat