Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Flexibele arbeidsmarkt leidt tot meer fraude

19 februari 2015

Een flexibele arbeidsmarkt leidt tot meer fraude bij bedrijven. Volgens Hoffman Bedrijfsrecherche is een oorzaak hiervan dat de flexibele werknemers minder loyaal zijn aan de werkgever.

Volgens onderzoek van dit bureau leidt de groeiende onzekerheid over contractverlenging ertoe dat men sneller een misstap doet. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam nam Hoffman Bedrijfsrecherche een groep van 2200 verdachten onder de loep die zij vorig jaar had onderzocht. In deze zaken was er sprake van een buit (geld, goederen of informatie) van minimaal € 10.000. De meest voorkomende vormen van fraude betreffen gerommel met urenregistraties, valse facturen en het stelen van concurrentiegevoelige gegevens voor het opstarten van een eigen bedrijf. Daarnaast staat in de top vijf gesjoemel met declaraties en cybercriminaliteit. Vooral bij grotere bedrijven (+100 werknemers) wordt er meer gefraudeerd en steeds vaker heeft fraude bij die bedrijven met gegevens te maken (ruim 70%).

Vooral jongeren zouden volgens het recherchebureau sneller in de fout gaan door de groeiende onzekerheid. Frustratie kan volgens het bureau hierbij een rol spelen. Volgens Richard Franken, directeur bij Hoffmann, zullen werkgevers hier echt wat op moeten vinden. Een andere trend is dat steeds meer vrouwelijke werknemers zich schuldig maken aan frauduleus gedrag. Tussen 2007 en nu zou hun aandeel in de bedrijfscriminaliteit zijn gestegen van 11% naar bijna 30%. Eén verklaring is dat er meer vrouwen zijn gaan werken, maar daarnaast speelt volgens de onderzoekers ook de crisis een rol. Na met hun misstap te zijn geconfronteerd geven ze vaak financiële problemen als achterliggende oorzaak aan. Een verschil tussen mannen en vrouwen is er wel in de soort fraude: bij vrouwen hoofdzakelijk fraude met geld (83%), bij mannen meer met goederen. Bron: FD 18-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat