Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wanneer kunt u een beroep doen op betalingsonmacht griffierecht?

27 februari 2015.

Bent u verwikkeld in een gerechtelijke procedure en moet u griffierecht betalen, maar bent u hiertoe niet in staat. Let op: de Hoge Raad heeft onlangs in een arrest algemene richtlijnen gegeven met betrekking tot betalingsonmacht inzake het griffierecht.

De zaak betrof een belanghebbende die beroep had ingesteld tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Met betrekking tot het griffierecht deed zij een beroep op betalingsonmacht. De rechtbank had haar beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-betaling van het griffierecht. De Hoge Raad grijpt deze zaak aan om algemene richtlijnen te geven met betrekking tot een beroep op betalingsonmacht inzake het griffierecht. Een natuurlijke persoon die hier beroep op wil doen moet aannemelijk maken dat op betaaldatum van het griffierecht zijn maandelijks netto-inkomen minder is dan 90% van de bijstandsnorm voor alleenstaanden en niet beschikt over vermogen waaruit het griffierecht kan worden betaald.

Hierbij is de gezinssamenstelling niet van belang. Wel het inkomen en vermogen van een fiscale partner telt mee. Bij het bepalen of men aan die inkomens/vermogensnorm voldoet moet men kijken naar de periode vanaf de uitnodigingsbrief tot betaling van griffierecht tot de uiterste betaaldatum. Is er sprake van betalingsonmacht, dan moet de rechtzoekende dit tijdig kenbaar maken en daarbij de benodigde gegevens verstrekken (naam en adres, BSN, van zichzelf en partner).

De griffier kan vervolgens een inkomensverklaring vragen aan de Raad voor rechtsbijstand. Voor bepaalde rechtzoekenden, zoals asielzoekers, gelden overigens nog bijzondere regels. Bron: HR 20-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat