Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schadevergoeding ook voor de bv

3 februari 2015

Hof Amsterdam heeft aan zowel een bv als haar dga een schadevergoeding toegekend omdat in de bezwaarfase de redelijke termijn is overschreden. De staatssecretaris was het hier niet mee eens, maar ook de Hoge Raad bevestigt: ook de bv komt in aanmerking voor de immateriële schadevergoeding. De staatssecretaris betoogde dat in een zaak als deze volstaan kan worden met één schadevergoeding, en wel voor de dga.

Immers, de spanning en frustratie van de bv valt samen met de door de dga ondervonden spanning en frustratie vanwege de lange duur van de procedure. De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Iedere belanghebbende in de zaak heeft een zelfstandig recht op schadevergoeding.

Wel stelt de Hoge Raad dat de schadevergoeding kan worden gematigd als een aantal belanghebbenden samen een procedure voert of zaken van verschillende belanghebbenden gezamenlijk zijn behandeld. Het gezamenlijk procederen kan immers een matigende invloed hebben op de stress en het ongemak. Kortom: gedeelde smart is halve smart. Bron: HR 30-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat