Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vanaf 2016 andere uitvoering premiekortingen

9 februari 2015.

Om de verzilveringsproblematiek voor het MKB aan te pakken wil het kabinet volgend jaar een andere aanpak van de premiekortingen, buiten de loonaangifte om. Nu kunnen kleine ondernemers vaak niet de gehele premiekorting voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten verzilveren, omdat de af te dragen premie vaak lager is dan de premiekorting waar men recht op heeft.

Een werkgever die een werkloze jongere, oudere of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt komt – als aan de voorwaarden wordt voldaan – in aanmerking voor een premiekorting. Deze korting bedraagt maximaal € 3.500 per jaar in geval van werkloze jongeren en maximaal € 7.000 in geval van het in dienst nemen van werkloze ouderen of arbeidsgehandicapten. Daar bij kleine werkgevers de maximaal af te dragen premie per jaar vaak minder is dan de maximale premiekorting hebben zij vaak geen recht heeft op het volledige bedrag. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom een aanpassing in de uitvoering van de regeling aan die ervoor moet zorgen dat kleine en grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

De aanpassing houdt in dat werkgevers niet meer maandelijks in hun aangifte de premiekorting verrekenen, maar het gehele bedrag in één keer van de Belastingdienst na afloop van het jaar ontvangen. Kleine werkgevers kunnen op deze manier optimaal profiteren van het financiële voordeel. Ook is de kans op fraude kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar. De administratieve lasten voor werkgevers verminderen, doordat werkgevers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte. Wel zal, om de aanpassing zonder extra kosten door te voeren, het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer naar beneden moeten worden bijgesteld. Het streven is deze aanpassing per 1 januari 2016 in te voeren.

Bron: Min SZW 6-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat