Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Plaats van dienst: geen versoepeling voor kleine ondernemers

18 februari 2015

Het is volgens staatssecretaris Wiebes niet mogelijk om kleine ondernemers te ontlasten in verband met de gewijzigde regels voor de plaats van dienst ten aanzien van elektronische diensten. Ondernemersorganisaties hadden aangedrongen op het instellen van een omzetmaximum om kleine ondernemers te ontzien.

In 2008 is op Europees niveau besloten de plaats-van-dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten per 2015 aan te passen. Doordat voor 1 januari 2015 de plaats van dienstverlening aan consumenten daar was gelegen waar de leverancier van de dienst was gevestigd, vestigden veel aanbieders van dergelijke diensten zich in Luxemburg, omdat daar voor deze diensten een zeer laag omzetbelastingtarief gold. Door het Nederlandse bedrijfsleven is hierover vaak geklaagd. Per 1 januari 2015 is de plaats van dienst (en dus de plaats waar de dienst belast is) de EU-lidstaat waar de consument woonachtig of gevestigd is.

Om de toename van administratieve lasten te beperken is het mini-one-stop-shop (MOSS) gecreëerd. De ondernemer kan voor de aangifte bij één loket, zijn ‘eigen’ belastingdienst, terecht. De belasting moet worden afgedragen aan de belastingdienst in het land waar de omzetbelasting verschuldigd is. Ook moet de ondernemer het woonland van de consument vaststellen. Vanuit de Belastingdienst heeft de staatssecretaris geen signalen ontvangen dat er ondernemers zijn die vanwege de gewijzigde regeling hun activiteiten staken of geen diensten meer binnen de EU verrichten. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben in januari in een brief aan de staatssecretaris echter aangegeven dat zij uit hun ledenkring het signaal hebben gekregen dat de wijzigingen als problematisch worden ervaren.

Met name voor kleine ondernemers zijn de extra rompslomp en kosten een reden om het aanbieden van grensoverschrijdende diensten te staken. Beide organisaties doen daarom het verzoek een omzetmaximum in te stellen, zodat kleine ondernemers die beneden dat maximum blijven het Nederlandse btw-tarief kunnen blijven toepassen. Dit is volgens de staatssecretaris echter niet mogelijk. Een dergelijke maatregel kan alleen op Europees niveau worden genomen. Bron: MvF 17-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat