Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kentekenregister niet bepalend

11 februari 2015.

Volgens de Hoge Raad mag de inspecteur voor een goede vervulling van de hem door de wet opgedragen taak voorbijgaan aan een in het kentekenregister opgenomen onjuist authentiek gegeven.

Het ging in dit geval om een onjuiste opname van de datum van eerste tenaamstelling in het kentekenregister. Hierdoor vroeg de eigenaar, een handelaar in gebruikte auto’s, bij export van een auto meer BPM terug dan waar hij eigenlijk recht op had. De inspecteur weigerde dan ook de gevraagde teruggave.

De zaak was als volgt. Een auto wordt in Duitsland voor het eerst te naam gesteld op 23 juni 2005. In 2009 wordt deze auto door een particulier naar Nederland gehaald. Voor de berekening van de hoogte van de originele BPM gaat de particulier terecht uit van de datum eerste tenaamstelling, 23 juni 2005. Als datum eerste tenaamstelling wordt door het RDW echter per ongeluk 9 juli 2009 in het kentekenregister ingevoerd. Dezelfde datum komt op het kentekenbewijs te staan. De particulier ruilt de auto een jaar later vervolgens in bij de handelaar die hem naar Frankrijk exporteert. Bij export krijgt de handelaar de rest-BPM terug. Dit is de originele BPM minus een afschrijving. Hoe jonger de auto, hoe minder afschrijving en dus: hoe hoger de BPM-teruggaaf. De handelaar houdt bij zijn teruggaafberekening rekening met een afschrijving vanaf 9 juli 2009, de datum in het kentekenregister, terwijl de inspecteur uitgaat van de veel langere afschrijvingsperiode vanaf de echte datum eerste tenaamstelling: 23 juni 2005. Hof Den Bosch vindt dat de inspecteur is gebonden aan de onjuiste gegevens die in het kentekenregister zijn vermeld. Doordat de inspecteur de onjuistheid van de gegevens niet aan het RDW had gemeld, moet hij van die onjuiste gegevens uitgaan.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van Hof Den Bosch vernietigd. Volgens ons hoogste rechtscollege blijkt uit de wetsgeschiedenis dat een overheidsorgaan geen gebruik hoeft te maken van een in het kentekenregister opgenomen authentiek gegeven indien een goede vervulling van de publieke taak van het overheidsorgaan daardoor wordt belet. Ook al moet de inspecteur, als hij op onjuiste registraties in het kentekenregister van authentieke gegevens stuit, dit melden aan het RDW.

Bron: HR 30-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat