Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen volledig digitale ontslagprocedure UWV

12 februari 2015.

Met extra fte’s en een beperkte digitalisering wil minister Asscher de ontslagprocedure via het UWV versnellen. Een eerder project om een volledig digitale ontslagprocedure te realiseren is stopgezet, vanwege een wanprestatie van de leverancier en oplopende kosten.

In het sociaal akkoord van april 2013 was afgesproken dat de ontslagprocedure via het UWV zou worden versneld. Voor het realiseren van deze versnelling is destijds gekozen voor een volledig digitaal uitvoeringsproces, ook omdat dit aansluit bij de ambities van het kabinet. Voor dit project was het UWV in zee gegaan met een leverancier waar al langer mee werd samengewerkt. Met instemming van het ministerie was hier geen aanbesteding aan vooraf gegaan, om het tempo erin te houden. In het zogenoemde Herfstakkoord was namelijk afgesproken de inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht met een half jaar te vervroegen.

Inmiddels heeft UWV de leverancier wegens het niet tijdig opleveren in gebreke gesteld en op 9 januari het contract ontbonden. Tijdens de ontwikkelfase werd duidelijk dat de incidentele kosten veel hoger zouden uitvallen (€35 - € 45 miljoen) dan geraamd (€ 9,6 miljoen). Ook de structurele (onderhouds-) kosten van het ICT-systeem zouden een veelvoud bedragen van de geraamde € 0,6 miljoen. Tot dusver is er al voor € 20,3 miljoen aan kosten gemaakt voor het project.

Om toch te komen tot een versnelling van de ontslagprocedure zal er nu extra personeel worden ingezet (30 fte) en een beperkte vorm van digitalisering. De beperkte digitalisering zal bestaan uit een zogenoemd gestructureerd aanvraagformulier dat de werkgever kan downloaden, invullen en vervolgens met de voor de aanvraag noodzakelijke documenten kan uploaden en digitaal versturen naar UWV. Vanaf dat moment verloopt het verkeer tussen UWV en werkgever respectievelijk werknemer(s) via de bestaande – niet digitale – weg. De kosten van deze beperkte digitalisering zijn beperkt: eenmalig € 2 miljoen en geen aanvullende onderhoudskosten.

Bron: Min SZW 20-02-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat