Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vergeet niet de milieu-investeringsaftrek, maar voldoe aan de eisen

12 februari 2015.

Ondernemers kunnen met de milieu-investeringsaftrek fiscaal voordeling investeren in milieuvriendelijke technieken. Van belang is wel dat men goed aan de eisen voldoet. Een kleine afwijking kan er toe leiden dat de gehele milieu-investeringsaftrek wordt afgewezen.

Een ondernemer, exploitant van een hotel-restaurant, heeft in 2010 geïnvesteerd in een verbouwing van het restaurant en de keuken van het hotel-restaurant. Daarbij is voor een investering van € 1.000.000 milieu-investeringsaftrek (code B 1004) geclaimd. Volgens de omschrijving van de code moet het dan gaan om een investering bestemd voor het verlenen van milieuvriendelijke diensten in een nieuw gebouw.

Eén van de eisen waaraan voldaan moet worden is dat in het ontwerp uitsluitend duurzaam geproduceerd hout wordt toegepast. Deze milieu-investeringsaftrek wordt echter door de inspecteur geweigerd. Volgens de rechtbank was dit terecht. Uit de door de ondernemer overgelegde facturen blijkt namelijk dat in het ontwerp niet uitsluitend duurzaam geproduceerd hout was verwerkt. Daardoor voldoet de investering niet aan de eisen van de Milieulijst 2010. Uit de facturen blijkt dat het om een bedrag van € 7.940 aan niet-gecertificeerd hout gaat. De ondernemer heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat in werkelijkheid minder niet-gecertificeerd hout is gebruikt. De rechtbank acht het dan ook niet onredelijk of in strijd met de bedoeling van de wetgever om de aanvraag om milieu-investeringsaftrek in dit geval volledig af te wijzen. Dat het hierbij slechts gaat om een klein bedrag in verhouding tot de gehele investering, doet daar niet aan af.

Bron: Rb. Den Haag 6-11-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat