Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verhoging griffierechten houdt bedrijven weg bij rechter

7 februari 2014.

Bedrijven zien als gevolg van de verhoging van de griffierechten vaker af van een rechtsgang. Dat geldt met name voor incassovorderingen. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor negatieve economische gevolgen en pleit voor een verlaging van het tarief voor relatief lage incasso-vorderingen.

Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat het aantal handelszaken met financieel belang dat door de rechter in eerste aanleg is behandeld, tussen 2010 en 2013 met 26% is gedaald. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid zaken waarbij procespartijen een afweging maken van te verwachten kosten en baten. Bij bedrijven zal dit meestal het geval zal zijn. De analyses van de Raad voor de rechtspraak wijzen er op dat de hogere griffierecht-tarieven het beroep op de rechter bij dit soort zaken aanzienlijk hebben geremd. In 2010 en 2011 zijn de tarieven van het griffierecht sterk gewijzigd. Met name voor procederende bedrijven betekende dit een flinke toename van het griffierecht. Het gaat daarbij met name om veelvoorkomende zaken met een financieel belang tussen de € 500 en € 5.000. Eind 2009 bedroeg het griffierecht voor bedrijven bij een incassovordering van € 600 nog € 158 en bij een vordering van € 1.500 was dit € 208. Per 1 januari 2012 is het griffierecht in beide gevallen € 437.

In juni 2013 waarschuwde de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies er al voor dat de verhouding zoek is tussen de verschuldigde griffierechten voor incassovorderingen tot een bedrag van € 1.500. Dat is nadelig voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor de mensen die een kleine schuld niet kunnen betalen en dan na incasso met een veel grotere schuld blijven zitten. De Raad noemt dit een onwenselijke situatie en vroeg de minister het griffierecht in dergelijke incassozaken substantieel te verlagen.

Bij de Tweede Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel dat de griffierechten verder wil verhogen. Voor kleine geldvorderingen voor rechtspersonen gaan de tarieven naar € 462. In het advies van juni 2013 sprak de Raad zijn zorgen hierover uit en wees daarbij ook op de effecten van de eerdere verhoging van het tarief voor kleine geldvorderingen. Bron: Rechtspraak.nl 4-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat