Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Regel machtiging SBA

26 februari 2014.

Adviseurs die voor hun klanten de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over belastingjaar 2013 verzorgen, moeten er rekening mee houden dat de klant hen moet machtigen om Serviceberichten Aanslag (SBA) te kunnen ontvangen. Vanaf het aangiftejaar 2013 kan men voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting alleen nog SBA's krijgen.

De SBA is de opvolger van de Elektronische kopieaanslag (EKA) die via het BAPI-kanaal binnenkomt. Door middel van de SBA ontvangt de adviseur digitaal de gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die de Belastingdienst op papier naar de klant stuurt. De klant moet de adviseur echter (opnieuw) machtigen om deze SBA’s te kunnen ontvangen. Bestaande machtigingen voor EKA’s worden door de Belastingdienst niet automatisch omgezet in machtigingen voor SBA's.

De adviseur stuurt, nadat hij zijn klant hierover heeft geïnformeerd, met zijn software een machtigingsaanvraag in, ondertekent met het PKIoverheid services servercertificaat. In zijn aanvraag moet hij aangeven voor welke belasting en welk aangiftejaar hij een machtiging SBA aanvraagt. Logius, de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, neemt de aanvraag meteen op in zijn machtigingenregister. In dit register houdt Logius ook bij welke machtigingsaanvragen door klanten zijn goedgekeurd en welke machtigingen zijn ingetrokken. Vervolgens ontvangt de klant van de Belastingdienst een brief over de machtigingsaanvraag van de adviseur. Een machtiging SBA geldt voor digitale berichten over één soort belasting en één aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2013. De klant moet dan ook voor elke soort belasting, per aangiftejaar beslissen of hij akkoord gaat met de machtiging. Gaat de klant akkoord, dan hoeft hij niets te doen. Logius activeert de SBA-machtiging automatisch na negentien kalenderdagen. Zodra de machtigingsaanvraag in dit register is geactiveerd, kan de adviseur met zijn software de SBA's ophalen.

Aandachtspunt hierbij is dat, als de klant het adres van de adviseur als postadres heeft opgegeven, de brief over de machtigingsaanvraag voor een SBA naar de adviseur gaat. Bron: Belastingdienst 18-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat