Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Borg werknemersbelangen bij dreigend faillissement

21 februari 2014.

CNV Vakmensen pleit ervoor dat in het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen wordt opgenomen dat vakbonden en ondernemingsraden in een beïnvloedbaar stadium verplicht worden geconsulteerd bij het inschakelen van een zogenaamde stille curator. Bonden kunnen dan afspraken maken over dreigend ontslag of een eventuele doorstart.

Het (concept) wetsvoorstel Continuïteit ondernemingen lag begin dit jaar ter consultatie op Internetconsultatie.nl. Doel van het wetsvoorstel is het invoeren van de mogelijkheid tot het aanwijzen van een beoogd curator om de afwikkeling van faillissementen te faciliteren en de doorstart van levensvatbare bedrijfsonderdelen na faillissement te bespoedigen zodat waarde en werkgelegenheid behouden kunnen blijven.

De regeling sluit aan bij een praktijk die zich in de afgelopen jaren bij een aantal rechtbanken heeft ontwikkeld. Volgens CNV Vakmensen dreigt een onbalans te komen in wetgeving als de huidige werkwijze van een stille curator, die eenzijdig de belangen van de ondernemer vertegenwoordigt, wettelijk wordt vastgelegd. De zogenoemde stille curator is gebaseerd op het Engelse pre-pack waarbij voorafgaand aan een faillissement een stille curator door de rechtbank wordt benoemd. Deze onderzoekt in stilte de mogelijkheden van een eventuele doorstart zonder dat er bijvoorbeeld reputatieschade ontstaat over het dreigende faillissement. Echter door het introduceren van een stille curator worden vakbonden en ondernemingsraden volgens CNV Vakmensen buiten spel gezet. De ondernemer is gedurende de inzet van een stille curator verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en kan daardoor geheel zelf bepalen welke werknemers en onder welke condities na een eventuele doorstart meegaan in de nieuwe onderneming. De belangen van de ondernemer worden daarmee optimaal gediend, maar de belangen van schuldeisers en het personeel totaal niet.

Vakbonden en ondernemingsraden kunnen pas achteraf reageren. Vice-voorzitter Fortuin van CNV Vakmensen pleit er dan ook voor dat de werknemersbelangen worden geborgd in het wetsvoorstel. Dit zal uiteindelijk ook schelen in het aantal procedures dat zal worden gevoerd. Bron: CNV Vakmensen, 18-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat