Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Goedkeuring voor vertraagde automatische premie-incasso’s

10 februari 2014.

Minister Dijsselbloem heeft goedgekeurd dat incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die vertraagd zijn uitgevoerd, zullen worden geacht op de overeengekomen incassodatum in 2013 te hebben plaatsgevonden. Deze incasso’s stonden ingepland voor de tweede helft van december 2013 maar zijn als gevolg van de omzetting naar IBAN-rekeningnummers pas in 2014 zijn afgeschreven. Door de invoering van SEPA en de omzetting naar IBAN-rekeningnummer heeft in sommige gevallen de automatische premie-incasso vertraagd plaatsgevonden.

Daardoor zijn betalingen voor onder andere lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin januari 2014 afgeschreven van de rekeningen van de betreffende belastingplichtigen. Deze vertraagde afschrijvingen hebben het niet-beoogde gevolg dat de betalingen fiscaal in beginsel in aanmerking moeten worden genomen in 2014. Bovendien heeft de afschrijving in 2014 gevolgen voor de hoogte van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014.

Omdat deze gevolgen niet wenselijk zijn, keurt Financiën goed dat deze automatische premie-incasso’s geacht worden op de overeengekomen incassodatum in 2013 te hebben plaatsgevonden. De betreffende premiebetalingen komen dus in 2013 voor aftrek in aanmerking. Ook voor de berekening van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014 worden deze automatische premie-incasso’s geacht te hebben plaatsgevonden in december 2013. Voorwaarde is wel dat deze premiebetalingen niet in 2014 nogmaals als betaalde premie in aanmerking worden genomen. Met de brancheverenigingen van de productaanbieders is overeengekomen dat zij de betalingen zoveel mogelijk met inachtneming van deze goedkeuring zullen renseigneren. De Belastingdienst kan daarmee dan rekening houden en de klanten van de productaanbieders kunnen er bij hun aangifte inkomstenbelasting 2013 van uitgaan dat de premie in 2013 in aanmerking kan worden genomen.

Belastingplichtigen zullen wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting voor box 3 een correctie moeten aanbrengen. Zij kunnen dat doen door in de aangifte inkomstenbelasting 2013 het bedrag van één of meer van de niet vrijgestelde bezittingen te verlagen met deze premie. De vertraagde incasso of betaling voor kapitaalverzekeringen, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning heeft geen fiscale gevolgen voor de contractueel vastgelegde betalingen. Bron: MvF 3-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat