Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inspectiegegevens worden openbaar

25 februari 2014.

De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden. In eerste instantie zal het gaan om overtredingen waar milieu-informatie een rol speelt, maar in de toekomst wil men overtreders van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs met naam en toenaam bekend maken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het in eerste instantie zal gaan om bedrijven die de asbestregels overtreden en gegevens over controles bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Bij BRZO gaat het om ondernemingen die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. In beide gevallen gaat het om milieu-informatie waarvoor de Wet openbaarheid van bestuur een ruimer openbaarmakingregime kent dan voor overige (inspectie-)informatie. De Inspectie SZW verwacht in het tweede kwartaal van 2014 te beginnen met het openbaar maken van deze gegevens.

Daarnaast wil Asscher in de toekomst ook bedrijven die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan onderbetaling of illegale tewerkstelling met naam en toenaam bekend maken. Dit soort gegevens werden doorgaans door de Inspectie SZW geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau bekend gemaakt. Om ook op dit gebied ‘naming and shaming’ mogelijk te maken, is een specifieke wettelijke basis noodzakelijk. Asscher wil dit meenemen in het wetsvoorstel voor de aanpak van schijnconstructies dat in de loop van 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Bron: Min SZW 21-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat