Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Overzicht DigiD-gebruik niet voldoende

17 februari 2014.

Als u gebruik maakt van het digitaal loket om een beroepschrift in te dienen, krijgt u van de rechtbank een brief als het beroepschrift is ontvangen. Beschikt u niet over die brief dan is een overzicht, waaruit blijkt dat u op de website van Rechtspraak bent ingelogd, niet voldoende om aan te tonen dat u digitaal beroep heeft aangetekend.

Een eigenaar van een woning is het niet eens met de in zijn WOZ-beschikking vastgestelde waarde per 1 januari 2012. Nadat zijn bezwaarschrift op 5 mei 2013 is afgewezen door de gemeente, besluit de eigenaar beroep aan te tekenen. De eigenaar besluit op 30 mei 2013 een beroepschrift in te dienen via het digitaal loket. Omdat hij geen reactie krijgt, neemt hij contact op met de rechtbank. Omdat zijn beroepschrift daar niet is ontvangen, wordt hem aangeraden nogmaals schriftelijk beroep aan te tekenen. Dit beroepschrift is op 22 juli 2013 ontvangen door de rechtbank. Bij het beroepschrift is een overzicht gevoegd van het gebruik dat de eigenaar van DigiD heeft gemaakt. Uit het overzicht blijkt dat hij op 30 mei 2013 om 0:19:16 contact heeft gekregen met de website van Rechtspraak: Account authenticeren met basis gelukt bij webdienst Rechtspraak.

De rechtbank besluit het beroepschrift toch niet-ontvankelijk te verklaren omdat het beroepschrift niet binnen de termijn (voor 27 juni 2013) is ingediend. Het overzicht van het gebruik van zijn DigiD is onvoldoende om aan te tonen dat het beroepschrift tijdig digitaal is ingediend. Uit het overzicht blijkt alleen dat de eigenaar op 30 mei 2013 bij de webdienst van de Rechtspraak heeft ingelogd. Uit het overzicht kan niet worden afgeleid of het beroepschrift ook daadwerkelijk is ingediend of verzonden. Normaal gesproken ontvangt de indiener, die gebruik maakt van het digitaal loket, een brief van de rechtbank ter bevestiging dat zijn beroepschrift is ontvangen. Daar de eigenaar niet aan de hand van een digitale bevestiging of op andere wijze kan onderbouwen dat het beroepschrift ook daadwerkelijk is ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Ook uit eigen onderzoek van de rechtbank is niet gebleken dat de rechtbank op of om 30 mei 2013 een digitaal beroepschrift van de man heeft ontvangen.

Bron: Rb. Gelderland 13-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat