Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bescherming van erfgenamen

5 februari 2014.

Staatsecretaris Teeven kondigde in 2013 al maatregelen aan om erfgenamen beter te beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ter consultatie voor.

Uit het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’ van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen bleek dat er steeds meer erfenissen met schulden zijn. Doordat erfgenamen vaak niet bekend zijn met beneficiaire aanvaarding, komen de erfgenamen in de financiële problemen. Vaak wordt een erfgenaam onverwacht, zonder dat hem hiervan een verwijt kan worden gemaakt , geconfronteerd met een schuld waardoor de nalatenschap negatief wordt en hij alsnog met zijn privévermogen moet instaan voor hem eerder onbekende schulden van de erflater.

In de voorgestelde regeling ‘Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ wordt een uitzondering in het erfrecht gemaakt waardoor een erfgenaam zijn privévermogen kan beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater waarvan het niet redelijk is dat hij deze uit eigen zak moet betalen. Een erfgenaam kan worden beschermd als sprake is van een zogenaamde onverwachte schuld en de erfgenaam kan van zijn verplichting om de onverwachte schuld met zijn privévermogen te voldoen, geheel of gedeeltelijk worden ontheven door de kantonrechter. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt.

De regeling wordt ter consultatie voorgelegd om burgers te informeren over het doel en de uitgangspunten van de voorgestelde wetswijziging en om hen de mogelijkheid te bieden hierop te reageren. Daarnaast is de consultatie bedoeld om meer informatie te krijgen uit de praktijk over het soort schulden waarmee erfgenamen onverwacht worden geconfronteerd tijdens of na afwikkeling van de nalatenschap. Er kan tot 6 mei 2014 op de consultatie worden gereageerd. Bron: Min. v. V&J 05-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat