Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Cao-lonen in 2014 met 1,5% omhoog

4 februari 2014.

In 2014 zullen de cao-lonen met ongeveer 1,5% omhoog gaan. Werkgeversvereniging AWVN spreekt deze verwachting in haar maandelijkse bericht over de cao-onderhandelingen.

Op dit ogenblik zijn voor het jaar 2014 al cao-afspraken gemaakt voor ruim een miljoen werknemers. Deze cao’s kennen een gemiddelde loonstijging van 1,2% op jaarbasis. Gegeven de iets oplopende trend in het cao-overleg komt AWVN uit op een voorspelling van 1,5% voor het gehele jaar. Dit jaar moeten circa 425 cao’s worden vernieuwd voor bijna 3 miljoen werknemers. Een loongolf verwacht AWVN niet. Net als vorig jaar zullen de onderhandelingen overschaduwd worden door onzekerheid over de economie.

In januari kwamen vakbonden en werkgevers zeven akkoorden overeen met een gemiddelde loonstijging van 1,7%. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 2013 (1,4%)

In de toelichting op de maandelijkse cao-cijfers waarschuwt de werkgeversvereniging voor de onrealistische looneis van 3% van de FNV. Volgens AWVN kan het niet zo zijn dat de rekening van de recessie en het door de overheid veroorzaakte koopkrachtverlies eenzijdig bij werkgevers wordt neergelegd. Ook als de economie zoals verwacht voorzichtig aantrekt zullen de naweeën van de recessie bij veel werkgevers nog duidelijk voelbaar zijn. De confrontatiekoers van de bonden is volgens AWVN contraproductief. Bron: AWVN, 4-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat