Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Accijns in mei mogelijk omlaag

19 februari 2014.

Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van Kamervragen van de heer Omtzigt (CDA) en de heren Wilders en De Graaf en mevrouw Klever (PVV) laten weten dat hij pas per half mei 2014 over voldoende informatie beschikt om een oordeel te kunnen vormen over een verlaging van de accijns op brandstoffen.

Hoewel de staatssecretaris kennis heeft genomen van de berichten dat de accijnsverhoging negatieve effecten heeft voor tankstations in de grensstreek, vindt hij dat toch ten minste de uitkomsten van drie maanden nodig zijn om tot een voldoende onderbouwd oordeel te komen. Inmiddels heeft hij ook een eigen onderzoek in gang gezet en gegevens opgevraagd bij een aantal oliemaatschappijen.

Of de accijnsverhoging ook tot verlies aan werkgelegenheid heeft geleid is niet duidelijk. Het is voor het UWV namelijk niet mogelijk om aan te geven hoeveel ontslagaanvragen voor pompstations zijn aangevraagd. Dit komt door de grove indeling per sector die wordt gehanteerd. De cijfers van het CBS over de maandelijkse brandstofverkopen komen in de tweede maand na de verslagmaand beschikbaar. Dat betekent dat de cijfers over januari niet voor 20 maart worden verwacht. Bron: MvF 14-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat