Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Zoektocht van fiscus naar zwartspaarders houdt aan

17 februari 2011.

De Belastingdienst beschikt over een cd-rom van de Franse Belastingdienst waarop gegevens staan van Nederlandse belastingplichtigen met verzwegen buitenlandse banktegoeden. De Belastingdienst heeft aangegeven dat een analyse uitgewezen heeft dat de informatie voldoende betrouwbaar is om de rekeninghouders aan te schrijven. Indien uit de nader van belastingplichtige ontvangen informatie blijkt dat de buitenlandse tegoeden ten onrechte niet zijn begrepen in de ingediende belastingaangifte(n) zal, naast de alsnog verschuldigde extra belasting, een boete worden opgelegd overeenkomstig de daarvoor geldende regels. Inkeer is niet meer mogelijk vanaf het moment dat de zwartspaarder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn eerder ingediende aangifte bekend is of zal worden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat