Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werknemers potten 15 miljard euro aan vakantiedagen op

24 februari 2011.

Nederlandse werknemers hadden op 31 december 2010 gemiddeld 18,5 vakantiedagen per persoon opgespaard. Dat staat gelijk aan 15 miljard euro. Dit blijkt uit berekeningen op basis van een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven.
AWVN, betrokken bij meer dan de helft van alle cao's, wil het aantal vrije dagen dat Nederlandse werknemers krijgen 'bespreekbaar maken' in het cao-overleg. AWVN-directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen: "De onderliggende verklaring voor het fenomeen vakantiestuwmeer is dat Nederlandse werknemers gewoon erg veel vrije dagen krijgen. Twintig is wettelijk verplicht, vijfentwintig is de norm en dan komen daar nog zo'n tien adv-dagen bij. Ik maak me sterk dat er weinig landen zijn waar werknemers zoveel vrije dagen krijgen."
Het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Een wetsvoorstel, waarin staat dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. VNO-NCW wil dat dat de wet niet voor 1 januari 2012 wordt ingevoerd, zodat werkgevers tijd hebben zich op deze maatregel voor te bereiden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat