Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingverdragen ondersteunen Nederlandse ondernemers

22 februari 2011.

Bij het afsluiten van nieuwe belastingverdragen wordt het steeds moeilijker om daarbij uit te gaan van het zogenaamde standaardmodelverdrag van de OESO. Nieuwe verdragen vergen namelijk veel meer maatwerk dan vroeger. Dit heeft onder te maken met het feit dat Nederland met de meeste OESO-landen al belastingverdragen heeft afgesloten, maar met veel andere landen (nog) niet. Deze landen hanteren vaak van het standaardmodelverdrag afwijkende uitgangspunten. Ook komt het voor dat deze landen belastingsystemen hanteren waarvoor het standaardmodelverdrag niet bruikbaar is. Een ander punt van betekenis is dat Nederland in samenwerking met Brussel de afgelopen jaren de jacht heeft geopend op belastingparadijzen waar veel zwart geld is gestald. Onder druk van aangekondigde sancties zijn de afgelopen jaren tientallen (inlichtingen)verdragen afgesloten die het mogelijk maken dat de Nederlandse Belastingdienst gegevens kan opvragen over Nederlanders die hun geld in dergelijke belastingparadijzen buiten het zicht van de Belastingdienst proberen te houden. Tenslotte is inmiddels ook duidelijk geworden dat bij noodzakelijke herzieningen van reeds bestaande belastingverdragen (90) thans veel meer maatwerk nodig is dan vroeger het geval was. Staatssecretaris Weekers (Financiën) noemt het Nederlandse netwerk van belastingverdragen één van de belangrijkste pijlers van het investeringsklimaat in Nederland. 'Ook steunt het netwerk van belastingverdragen Nederlandse ondernemingen die wegens de betrekkelijk kleine thuismarkt groei zoeken in het buitenland', aldus Weekers.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat