Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kabinet kiest voor een goede en ambitieuze aanpak regeldruk

7 februari 2011.

Met de aanpak "Meer geregeld met minder regels" opent het kabinet Rutte/Verhagen een serieuze aanval op de regeldruk. Ondernemers zagen de winst van voorgaande programma's vaak verdampen door de kosten van nieuwe regelgeving. Het kabinet introduceert nu een nieuwe spelregel waarbij nieuwe regels zo snel mogelijk gecompenseerd moeten worden. Deze compensatieregel dwingt tot prioriteitstelling en draagt er aan bij dat alleen nieuwe regels voorgesteld worden waaraan een goede analyse ten grondslag ligt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie. De reductiedoelstelling administratieve lasten, de compensatie nalevingskosten en aangekondigde maatregelen als het vereenvoudigen van complexe omgeving- en natuurregels maken het nieuwe regeldrukprogramma afrekenbaar én merkbaar voor ondernemers. Verder is het bedrijfsleven verheugd over de experimenteerruimte, als mogelijkheid om van innovatiebelemmerende regelgeving af te wijken. Door ervoor te kiezen bedrijven te belonen die langdurig laten zien dat ze zich aan de regels houden (inspectievakantie), kunnen de inspectiediensten hun toezicht versterkt richten op de rotte appels. Cruciaal is echter dat dit niet alleen gaat gelden voor Rijksinspecties, maar ook voor lokale inspecties. Die komen immers het meest bij de ondernemer langs. Daarnaast gaat het bedrijfsleven - in bijzonder het mkb - profiteren van meer elektronische dienstverlening. Hier is nog veel winst te behalen. Met ICT kan de belofte ingelost worden dat gegevens nog maar één keer aangeleverd hoeven te worden. Overheden en inspecties hanteren vaak nog hun eigen bestanden en gegevens en ook papieren dossiers zijn nog steeds niet ongebruikelijk. MKB-Nederland en VNO-NCW geloven verder dat met de ontwikkeling van het (Elektronisch) Ondernemersdossier de bureaucratie omtrent vergunningen en toezicht sterk kan worden verminderd.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat