Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingdienst: ondernemers pas op voor btw-carrouselfraude

2 februari 2011.

Op de website van de belastingdienst is een waarschuwing geplaatst die ondernemers er op attent maakt dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude. Ondernemers die weten of hadden kunnen weten dat ze betrokken zijn bij btw-carrouselfraude, krijgen geen btw-aftrek. Bovendien worden zij soms hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor btw die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen. Bij de carrouselfraude draagt een ondernemer de btw die hij in rekening heeft gebracht niet af. Normaal gesproken mag de ondernemer de btw die hij betaalt, aftrekken als voorbelasting. De Belastingdienst doet aan alle ondernemers een oproep om fraude te melden aan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat