Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Licht hogere economische groei verwacht

22 februari 2011.

De Nederlandse economie groeit naar verwachting dit jaar met 1,75 procent. Dit blijkt uit een raming van de Nederlandse economie die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de vorige raming. Voor 2012 wordt een groei van 1,5 procent verwacht. De gematigde groei gaat naar verwachting wel gepaard met een stijgende inflatie. Deze zal dit jaar naar verwachting 2 procent bedragen, wat een verhoging van een half procentpunt betekent ten opzichte van de vorige raming in december. Het tekort op de overheidsbegroting bedraagt dit jaar naar verwachting 3,6 procent, wat een verbetering is van een half procentpunt. Positief is ook de afnemende werkloosheid, die volgend jaar naar verwachting zakt naar 4,75. 'Het kabinet doet er alles aan om de banenmotor van de Nederlandse economie op gang te houden,' aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 'Werk geeft mensen perspectief en is de meest effectieve manier om je koopkracht te verbeteren en de gevolgen van de stijgende inflatie te ondervangen.' Daarom werkt het kabinet hinderlijke regels voor ondernemers weg, worden belastingen voor bedrijven verlaagd en reserveert het kabinet 1,5 miljard om de concurrentiekracht in negen topsectoren van de economie te versterken. Ondernemers en onderzoekers staan samen met de overheid aan het stuur, en werken knelpunten weg die economische groei in de weg staan.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat