Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Cafetariaregelingen fiscaal verduidelijkt

15 februari 2011.

Meer duidelijkheid voor ondernemers die bij de beloning van hun personeel gebruik maken van zogenaamde cafetariaregelingen. Dat is de strekking van een besluit van staatssecretaris Weekers (Financiën). In de uitvoeringspraktijk van de loonheffingen blijkt namelijk een grote behoefte te bestaan aan verduidelijking van de wetstoepassing bij dergelijke regelingen.

Cafetariaregelingen voorzien in het algemeen in een ruil van belaste loonbestanddelen met andere loonbestanddelen die niet tot het bij de werknemer belaste loon behoren. De ruil van belaste loonbestanddelen betreft bijvoorbeeld (een gedeelte van) het brutoloon per maand, een eindejaarsuitkering, een tantième, een provisie of de vakantietoeslag (hierna: de bron). Een bijzondere vorm van ruil is die waarbij de werknemer ADV-dagen of vakantiedagen ruilt.

De werknemer kan dergelijke loonbestanddelen bijvoorbeeld inzetten ter verkrijging van een fiets, spaarloon, een vergoeding voor kosten van kinderopvang, een vergoeding of verstrekking van de inrichting van een werkruimte, een vergoeding voor regelmatig woon- werkverkeer of andere zakelijke reizen alsmede een vergoeding van de kosten van een studie of een vergoeding van vakbondscontributie. Het besluit kan geen uitsluitsel bieden voor de rechtstoepassing in elk concreet geval. Hierom is het raadzaam een voorgenomen wijziging van de beloning vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen voor uitsluitsel over de gevolgen voor de loonheffingen.

Zie ook onderstaand artikel:

Rijskoverheid: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/uw_overeenkomst_wel_of_geen_dienstbetrekking

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat