Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Inlener kent gedrag uitzendbureau niet

10 februari 2011.

Ondernemingen die zaken doen met een uitzendbedrijf kunnen er nooit volledig zeker van zijn dat dit bedrijf bonafide werkt, zegt de Tilburgse hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Wilthagen reageert op een plan van minister Kamp van Sociale Zaken om inleners van uitzendkrachten harder aan te pakken bij uitbuiting. Kamp zei onlangs in Nieuwsuur bedrijven te willen sluiten zodra ze twee keer in zee gaan met een uitzendbureau dat zich niet aan de regels houdt. Door de inleners verantwoordelijk te maken voor het welzijn van de uitzendkrachten, wil de minister grip krijgen op malafide uitzendbureaus. Vooral Oost-Europeanen worden vaak onder het wettelijk minimumloon betaald. De huisvesting is vaak ook ronduit slecht te noemen.

Volgens Wilthagen kunnen inleners 'niet in absolute zin borgen' dat het uitzendbureau waar ze zaken mee doen, te vertrouwen is. Hij noemt het 'heel zuur' dat een bedrijf dat te goeder trouw handelt, straks misschien wel de deuren moet sluiten. '100 procent zekerheid heb je niet. Er zijn ook allerlei constructies mogelijk met Poolse zelfstandigen,' aldus Wilthagen.

'Je mag van een inlener verwachten dat hij er alles aan gedaan heeft om zich ervan te vergewissen dat het uitzendbureau waar hij mee werkt, een bonafide bedrijf is,' stelt ook Mans Vulto, bestuurder Sociale Zaken bij land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Maar je kunt volgens hem niet verwachten dat de ondernemer allerlei diepgaande vragen stelt. 'Een inlener kan wel aan een uitzendkracht vragen hoe het gesteld is met de huisvesting, maar er vervolgens langs rijden om poolshoogte te nemen, gaat te ver,' zegt Vulto.

Ook registreren van uitzendbureaus biedt geen uitkomst. Minister Kamp werkt aan een wetswijziging die uitzendbureaus verplicht zich te registreren. Op die manier moet het voor bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie gemakkelijker worden de gangen van uitzendbureaus te volgen en mogelijk op te treden. Maar zo'n registratie geldt niet als bewijs van goed gedrag, zegt een woordvoerder van SZW. Uitzendbureaus kunnen zich nu al wel vrijwillig laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid. De stichting controleert hen op het naleven van bijvoorbeeld de Wet minimumloon. In sectoren die veel werken met uitzendkrachten uit Oost-Europa, wordt daarom aangeraden alleen met deze gecertificeerde bedrijven in zee te gaan, zegt Vulto van LTO Nederland. Ook de woordvoerder van Bouwend Nederland benadrukt dit.

Hoe de hardere aanpak van malafide uitzendbureaus en de ketenaansprakelijkheid vorm gaat krijgen, moet nog uitgewerkt worden, stelt de woordvoerder van SZW. De bestraffing van foute inleners wordt niet in dat voorstel geregeld, maar gebeurt in samenspraak met gemeenten.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat