Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid

1 februari 2011.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten bij de vaste commissie voor ELenI voor heldere, eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. De huidige lappendeken aan regels is problematisch, en wordt een doel op zich zelf, concludeert aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar onlangs gepresenteerde rapport. In een brief aan de commissie schrijven de ondernemingsorganisaties dat het huidige wetsvoorstel nog verder kan worden verbeterd, zodat de focus weer komt te liggen op de innovatie en kwaliteit van het product of de dienst en de economische overwegingen die een inkoper dient te maken. Een goed aanbestedingsbeleid bevordert immers een kosteneffectieve besteding van het belastinggeld en biedt kansen voor ondernemingen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen graag dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat ook aanbestedingen beneden de Europese drempels aan regels worden gebonden om onnodig zware aanbestedingspraktijken te vermijden. Verder moet het toepassingsbereik van het proportionaliteitsbeginsel wordt verruimd, de omvang en samenhang van de opdracht worden getoetst aan proportionaliteit (om onnodig clusteren te voorkomen) en de motivering voor de keuze van de procedure worden verbeterd. Het bedrijfsleven verwelkomt de aankondiging van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI) om met een nota van wijzigingen op de aanbestedingswet te komen om de kansen voor mkb-ondernemingen te vergroten, cluster- en raamcontracten terug te dringen en eisen te verlagen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat