Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Heffings- en invorderingsrente tweede kwartaal 2011: 2,5 procent

10 februari 2011.

Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Heffingsrente is verschuldigd als iemand te weinig belasting heeft betaald. Wanneer iemand teveel belasting heeft betaald, krijgt hij heffingsrente terug van de Belastingsdienst. Invorderingsrente is de rente die moet worden betaald al iemand een belastingaanslag te laat betaalt. Het percentage van de heffingsrente en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal vastgesteld. Voor het tweede kwartaal is dat 2,5 procent (eerste kwartaal: 2,5 procent).

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat