Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


BTW: forfaitaire verdeling arbeid (6%) en materialen (19%) bij renovatie

14 februari 2011.

De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met 'Bouwend Nederland' en de Aannemersfederatie over een forfaitaire verdeling van de vergoeding van arbeid en materialen bij renovatie en herstel van woningen, ouder dan twee jaar na ingebruikneming. De forfaitaire verdeling kan worden gehanteerd als in de offerte geen verdeling van arbeid en materialen is gemaakt en ook bij de facturering voor het geheel, van de renovatie en herstel, één prijs wordt berekend. Ook kan de forfaitaire verdeling worden gehanteerd bij het maken van een offerte en de facturering conform de offerte. De verdeling voor de werkzaamheden is gebaseerd op generieke marktwaarden van de arbeidscomponenten bij renovatie en herstel van woningen (prijspeil 1 oktober 2010). De afspraken gaan in op 2 februari 2011. Op het verleden wordt niet teruggekomen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat