Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ondernemers krijgen langer de tijd om BIZ-initiatief in te dienen

3 februari 2011.

Ondernemers die samen de kwaliteit van hun bedrijventerrein of winkelgebied willen verbeteren kunnen nog dit hele jaar een BIZ, bedrijveninvesteringszone, oprichten. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft dit initiatief op eerder aandringen van MKB-Nederland en VNO-NCW verlengd. Met de BIZ kunnen ondernemers zelf bepalen of en welke activiteiten zij willen uitvoeren om het gebied aantrekkelijker te maken. De termijn voor het indienen van een BIZ zou oorspronkelijk 1 mei 2011 eindigen. Maar signalen uit het veld duiden erop dat deze termijn veel te kort zou zijn, schreven MKB-Nederland en VNO-NCW samen met de VNG in een eerdere brief aan het ministerie van EL&I. Minister Verhagen wil de ondernemers daarom een handje blijven helpen door de termijn voor het oprichten van een BIZ te verlengen naar 1 januari 2012. Besluiten ondernemers gezamenlijk een BIZ op te richten, dan wordt hen een gemeentelijke heffing opgelegd waarmee de investeringen in de omgeving kunnen worden gemaakt. Zo kunnen de ondernemers bijvoorbeeld afspreken te investeren in afvalinzameling, extra verlichting, onderhoud en/of veiligheid. ''Ondernemers weten zelf het beste hoe ze hun bedrijfsomgeving leefbaarder en veiliger kunnen maken', aldus Verhagen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat