Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Woekerpolissen; stand van zaken

9 februari 2011.

De media besteden regelmatig aandacht aan de compensatieregelingen voor woekerpolissen. Deze regelingen zijn onder andere door de inspanning van Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim tot stand gekomen. Doel: collectieve oplossingen voor alle polishouders zonder dat zij aan de bereikte compensatieregelingen vastzitten.

Tussenstand

De actie van de stichtingen heeft tot nu ruim 2,5 miljard euro opgeleverd voor de polishouders van zeven verzekeraars. Maar de collectieve regelingen zijn slechts het begin. Het is een resultaat voor vele polishouders, zonder dat daar een langdurige en kostbare juridische procedure met onzekere uitkomst nodig voor is geweest. Bovenop de collectieve regeling is er een speciale coulanceregeling die een oplossing biedt voor polishouders die in een schrijnende financiële situatie zijn beland.

Niet verplicht

In de collectieve compensatieregelingen die de Stichtingen hebben gesloten, is heel bewust afgesproken dat polishouders niet aan die oplossing vastzitten. Als een polishouder van mening is dat een juridische procedure in een individuele situatie een beter resultaat oplevert, dan ligt die weg altijd open.

Foute adviezen

Schade als gevolg van verkeerde adviezen zijn uitdrukkelijk buiten het bereik van de gesloten akkoorden met de verzekeraars gehouden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt namelijk bij de tussenpersoon/adviseur. Helaas is het vrijwel onmogelijk om foute adviezen, waardoor te dure en/of niet bij de klant passende beleggingsverzekeringen werden verkocht, collectief aan te pakken. Een polishouder die zich door zijn adviseur misleid voelt, zal zelf moeten beslissen of hij individueel juridische stappen wil nemen.

Oproep aan banken en verzekeraars

Zoals eerder aangegeven is de compensatieregeling slechts het begin. Een volgende stap die gezet moet worden, is dat banken en verzekeraars op korte termijn komen met verbeterde en goedkopere producten en deze kosteloos aanbieden aan hun klanten. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de financieel adviseur, die de verzekering heeft verkocht. In februari besteedt Vereniging Eigen Huis in het Eigen Huis Magazine en op de website aandacht aan de woekerpolisaffaire. Ook worden dan op de website mogelijkheden weergegeven om de polis aan te passen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat