Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Reclamebelasting alleen voor ondernemers binnenstad toegestaan

1 september 2011.

De opbrengsten van de reclamebelasting in de binnenstad van Haarlem worden (na aftrek van de kosten) doorgestort aan de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem (SOBH).

Deze opbrengsten worden met name aangewend voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas, promotionele activiteiten rondom kerst en oud en nieuw, het organiseren van themadagen en het versieren van de winkelstraten met feestverlichting. Een in de binnenstad van Haarlem opererende exploitant van een koffiehuis vecht de aan hem opgelegde aanslag reclamebelasting aan. Dat doet hij echter tevergeefs.

De Rechtbank is namelijk van oordeel dat de ondernemers in de binnenstad van Haarlem, waar de activiteiten plaatsvinden, in het bijzonder profijt hebben van de activiteiten en voorzieningen die uit de SBOH worden gefinancierd. Aannemelijk is immers dat de georganiseerde activiteiten een positieve bijdrage zullen leveren aan de uitstraling en aantrekkingskracht van de binnenstad van Haarlem, hetgeen zal leiden tot hogere bezoekersaantallen, en een groter aantal bezoekers zal, naar mag worden aangenomen, over het algemeen resulteren in hogere inkomsten voor de ondernemers in de binnenstad.

Volgens de Rechtbank bestaat er daarom een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor een geografisch beperkte heffing van reclamebelasting in de binnenstad van Haarlem. Voorts kan volgens de Rechtbank niet worden geoordeeld dat de gemeente Haarlem de haar toekomende bevoegdheid tot het heffen van reclamebelasting heeft gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij is gegeven. Van het zogenaamde détournement de pouvoir is daarom geen sprake. De aan de exploitant opgelegde aanslag reclamebelasting is al met al terecht opgelegd, aldus de Rechtbank.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat