Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Fiscale regels zuinige auto's aangescherpt

18 september 2011

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit staat in de Wet uitwerking autobrief van staatssecretaris Weekers (Financiën).

Deze wet maakt onderdeel uit van het fiscale pakket voor 2012. Ook zuinige en zeer zuinige auto's maken gebruik van de weg en zouden uit dien hoofde enige vorm van belasting verschuldigd moeten zijn, vindt Weekers. 'In dat licht past het niet om een vrijstelling van MRB te verlenen.' Om die reden wordt daarom voorgesteld om de huidige vrijstelling te beëindigen met ingang van 1 januari 2014. Het huidige wagenpark dat daarvoor kwalificeert en elke nieuw verkochte auto die aan genoemde criteria voldoet, zal volledige vrijstelling genieten tot 1 januari 2014.

Daarna wordt voor elke auto de vrijstelling beëindigd, ook als de auto op 31 december 2013 is aangeschaft. Voorts introduceert Weekers een aanscherping van het autokostenforfait. Voor zuinige auto's geldt nu een percentage van 14% of 20%. Dit percentage geldt vanaf de datum dat de auto op naam wordt gezet of wordt geleased.

Het kabinet wil echter dat auto's steeds schoner worden. Daarom wordt het bijtellingspercentage teruggebracht tot de gemiddelde duur van een leasecontract. De periode waarbinnen de verlaagde bijtelling kan worden toegepast, wordt vastgesteld op 60 maanden. Aan het einde van iedere periode van 60 maanden wordt dan bezien of de auto opnieuw in aanmerking komt voor een verlaagd bijtellingspercentage.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat