Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Maatregelen om fraude kinderopvang te voorkomen

28 september 2011.

Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan.

Dit is een van de maatregelen die is opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet kinderopvang 2012 dat op 26 september is ingediend bij de Tweede Kamer. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag nu nog over een lange periode met terugwerkende kracht aanvragen. Daardoor zijn deze aanvragen soms moeilijk te controleren.

In fraudezaken blijkt terugvordering ook lastig. Een andere maatregel in het wetsvoorstel regelt dat een ouder bij werkloosheid nog gedurende een termijn van drie maanden hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt als in de periode voorafgaand aan die werkloosheid en dat deze termijn kan doorlopen van het ene berekeningsjaar in het daarop volgende berekeningsjaar. Daarnaast wordt ongedaan gemaakt dat ouders die ook gastouder zijn, en uitsluitend inkomsten hebben uit gastouderopvang, in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Hiermee wordt de mogelijkheid ongedaan gemaakt dat ouders zonder werk, elkaars gastouder worden en daarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen. Het wetsvoorstel bevat verder voorstellen ten aanzien van de controle van voorzieningen voor gastouderopvang door de GGD (niet meer jaarlijks maar steekproefsgewijs), de verplichting voor kindercentra, gastouderbureaus en gastouders om het inspectierapport van de GGD op de website te plaatsen of ter inzage te leggen. Voorts kunnen gemeente een inschrijving in het register weigeren of ongedaan maken op andere gronden dan uitsluitend het onderzoeksrapport van de GGD. Bron: Min. SZW 26-09-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat