Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Weekers gaat fiscale expat-regeling 'beter richten'

11 september 2011.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) gaat de zogenaamde 30%-regeling voor expats aanpassen.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De 30% regeling is een regeling die het aantrekken van werknemers uit het buitenland faciliteert. Wanneer deze regeling van toepassing is, dan is 30% van het salaris van de werknemer vrijgesteld van belasting (d.w.z. loonbelasting en inkomstenbelasting).

Volgens Weekers is het gebruik van deze fiscaal vriendelijke regeling de laatste jaren fors toegenomen. De regeling wordt in de praktijk bovendien ruimer toegepast dan de bedoeling was bij de introductie ervan. Uit cijfers blijkt dat in 2002 32.000 expats gebruik maakten van de 30%-regeling. In dat jaar ontving de Belastingdienst bovendien 8000 aanvragen voor toepassing van de regeling. Deze cijfers zijn inmiddels fors opgelopen. In 2009 maakten 39.251 expats gebruik van de regeling en bedroeg het aantal aanvragen 12.000.

Deze toename is volgens Weekers deels te verklaren doordat het criterium dat expats moeten beschikken over een "specifieke deskundigheid" in de praktijk is uitgehold, mede door jurisprudentie hierover. Een ander gesignaleerd probleempunt is dat de 30%-regeling met name in de grensstreek ongewenste effecten heeft. Zo komt het regelmatig voor dat bij een vacature bij een Nederlandse werkgever, werknemers uit het buitenland de voorkeur krijgen boven Nederlandse werknemers, enkel om het feit dat deze werknemers de 30%-regeling toe kunnen passen en Nederlandse werknemers niet. Deze onbedoelde effecten gaat Weekers nu aanpakken. Hij wil de regeling 'beter op de doelgroep gaan richten.' De 30%-regeling wordt wel op één punt verruimd; hij wordt namelijk open gesteld voor jonge promovendi.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat