Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Afschaffing 7 kleine belastingen

20 september 2011

Staatssecretaris Weekers van Financiën schaft 7 van de 22 rijksbelastingen af.

Dat betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel, die bovendien een administratieve lastenverlichting betekent voor het bedrijfsleven. Deze en andere maatregelen staan in het Belastingplan 2012.

Het Belastingplan staat net als het regeerakkoord, de Fiscale agenda en de autobrief in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding. "Met dit Belastingplan zet ik een verdere stap in de richting van een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendiger fiscaal stelsel," aldus staatssecretaris Weekers. "Het schrappen van de zeven kleine belastingen betekent een einde aan veel administratieve rompslomp voor ondernemers."

De volgende belastingen worden afgeschaft:

1. afvalstoffenbelasting;
2. grondwaterbelasting;
3. verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak;
4. verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
5. belasting op leidingwater;
6. verpakkingenbelasting;
7. Eurovignet

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat