Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ondernemers juichen schrappen KvK-heffing toe

8 september 2011.

Met het schrappen van de verplichte heffing aan de Kamer van Koophandel verlost minister Verhagen van ELenI ondernemers van een jaarlijks terugkerende ergernis. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de nieuwe leest waarop de KvK's met ingang van 2013 worden geschoeid.

De ondernemersorganisaties horen al jaren het gemor van hun leden over de verplicht te betalen heffing aan de Kamer van Koophandel. Het gaat dan vaak meer om het principe dan om de hoogte van het bedrag, hoewel de rekening voor een ondernemer met een holding en meerdere bv's behoorlijk kan oplopen. Dat er voor registratie in het Handelsregister moet worden betaald, begrijpen de meeste ondernemers nog wel, maar die KvK-taak kan in hun ogen efficiënter (centraal en digitaal) en goedkoper worden uitgevoerd.

Dat zij ook verplicht bijdragen aan (starters)voorlichting, regionaal-economische stimulering en andere KvK-activiteiten waar zij zelden of nooit gebruik van maken, is voor veel ondernemers aanmerkelijk minder vanzelfsprekend. De herkenbaarheid is de laatste jaren dan ook onder druk komen te staan.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het daarom een goede stap dat de twaalf regionale KvK's opgaan in een nieuwe organisatie, die wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen en waar ondernemers terechtkunnen voor al hun overheidszaken. Een efficiënte modernisering van de dienstverlening is wat hen betreft hoog nodig. Anno 2011 zoeken de meeste ondernemers alles online op en handelen ze zaken liefst ook digitaal af. De ondernemersorganisaties zien met interesse de nadere uitwerking van minister Verhagens plannen voor de nieuwe Ondernemerspleinen in oktober tegemoet.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat