Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2012: betere fraudebestendigheid

26 september 2011.

Belastingfraude is schadelijk voor de schatkist, en daarmee oneerlijk voor elke belastingbetaler die wel keurig aan zijn verplichtingen voldoet.

Belastingfraude holt het maatschappelijke draagvlak voor belastingheffing uit. Het kabinet wil een belastingstelsel dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk eerlijk uitwerkt. Daarom bevat het Belastingplan 2012 een aantal maatregelen om fraude effectief te kunnen bestrijden.

Zo worden belastingteruggaven en toeslagen voortaan op één bankrekeningnummer van de belastingplichtige overgemaakt. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat fraudeurs zich de identiteit van een ander aanmeten en daarmee de schatkist benadelen.

Het kabinet vindt dat dergelijke brutale fraude hard moet worden aangepakt. De succesvolle inzet van de automatische nummerplaatherkenning wordt verbreed naar alle belastingen. Nu kan iemand alleen staande gehouden worden als de motorrijtuigbelasting niet voldaan is. Bij fraudebestrijding horen passende boetes. De boetes voor fraude met toeslagen worden gelijkgetrokken met de hogere fiscale boetes.

Fraudeurs kunnen hierdoor voortaan een boete van maximaal 100 procent van het gefraudeerde bedrag tegemoet zien. Dat is gelijk aan de boete bij uitkeringsfraude.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat