Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Grondslag premiekorting wordt verbreed

27 september 2011.

De grondslag voor de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbreed. In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2012 wordt voorgesteld om de korting ook voor premies ten behoeve van de sectorfondsen toe te passen.

Hierdoor wordt het ook voor kleinere werkgevers mogelijk om de premiekorting te verzilveren. Werknemers die een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen kunnen in aanmerking komen van een premiekorting. Zo kan een werkgever bij het in dienst nemen van een oudere werknemer een premiekorting van € 6.500 krijgen, en voor een arbeidsgehandicapte een premiekorting van maximaal € 2.042 per werknemer.

Kleinere bedrijven bleken in de praktijk de verleende premiekorting echter niet volledig te kunnen verzilveren doordat ze hiervoor te weinig premies afdroegen. Vorig jaar dienden de Kamerleden Dijkgraaf en Van Hijum daarom een motie in waarin zij opriepen de regeling voor premiekortingen ook voor kleinere bedrijfjes aantrekkelijker te maken.

In de op 26 september ingediende Verzamelwet SZW is hieraan uitvoering gegeven door de premiekorting ook toe te passen op de sectorfondsen. De artikelen 47 en 49 van de Wfsv worden zodanig aangepast dat ook over de verschuldigde sectorpremies (artikel 28) de korting mag worden toegepast. Bron: Min SZW 26-09-2011 (Verzamelwet SZW 2012)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat