Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


CBS-enquetes ondernemersvriendelijker

11 september 2011.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert en vereenvoudigt de enquetes onder ondernemers.

Ook gaat het CBS de manier waarop ondernemers worden aangeschreven ondernemersvriendelijker maken. Dat is de uitkomst van overleg tussen het CBS en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI). Het CBS heeft gegevens van bedrijven nodig om bijvoorbeeld de groei van de economie te kunnen meten. Minister Verhagen van ELenI onderkent het belang van betrouwbare statistieken. 'Maar er is echt nog een wereld te winnen aan de hoeveelheid formulieren die ondernemers moeten invullen,' aldus de bewindsman. 'Ondernemers steken enorm veel tijd en moeite in de enquetes die ze verplicht moeten invullen, dat kan echt minder.'

Het aantal vragen in enquetes kan worden verminderd door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. Ook kan de invultijd van enquetes omlaag door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren.

Ook gaat het CBS de manier verbeteren waarop ondernemers worden aangeschreven die enquetes niet op tijd terugsturen. Verhagen: 'Als de overheid waardering heeft voor ondernemers, mag dat ook uit de manier van communiceren blijken.' Daarom gaat het CBS samen met het bedrijfsleven kijken hoe ze hun verzoek om gegevens beter kan laten aansluiten bij de taal van de ondernemer. Ook de website CBSvooruwbedrijf.nl wordt meer gebruikt voor informatievoorziening.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat