Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Fiscale verruiming bedrijfsleven voor schenkingen aan goede doelen

26 september 2011.

Met het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 'Geefwet' wordt enerzijds de geefcultuur gestimuleerd en anderzijds worden belemmeringen weggenomen die culturele algemeen nut beogende instellingen (anbi's) ervaren bij meer ondernemende en commerciële nevenactiviteiten.

Zo wordt het nog aantrekkelijker voor het bedrijfsleven om aan goede doelen te schenken doordat het totale bedrag dat als aftrekbare gift mag worden opgevoerd, van 10 procent naar maximaal 50 procent van de winst wordt verhoogd.

Hierbij geldt een maximum van 100.000 euro. Verder komt er een fiscale 'geefbonus' om giften aan culturele anbi's extra te simuleren. En krijgen stichtingen en verenigingen die naast hun gewone activiteiten ook winst maken uit commerciële activiteiten de mogelijkheid om te kiezen voor integrale belastingplicht. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om eventuele verliezen uit de gewone activiteiten toch van de winst af te kunnen trekken.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat