Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Stabiliteitsprogramma 2012: belangrijkste gevolgen voor werkgevers en werknemers

1 mei 2012.

Op 26 april 2012 bereikten VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie overeenstemming over een pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen – het Stabiliteitsprogramma 2012.

De belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers:

Loonmatiging

De belangrijkste maatregel om loonmatiging te bevorderen, is de nullijn voor ambtenaren (exclusief zorg) voor twee jaar. Dit levert € 900 miljoen op in 2012 en € 1.650 miljoen in 2013. Voor de marktsector komt er geen loonmaatregel op grond van artikel 10 Wet op de Loonvorming en geen aangepast beleid voor het algemeen verbindend verklaren van loonsverhogende cao-bepalingen. Wel komt er in de fiscale sfeer een loonmatigende maatregel. De tabelcorrectiefactor in de belastingen zal één jaar niet worden toegepast. Verder worden de hogere inkomens (inclusief bonussen) in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing/eenmalige crisisheffing die een half miljard euro moet gaan opbrengen. De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen gaat van 30% naar 75%

WW-uitkering

Werkgevers gaan de eerste zes maanden zelf de WW-uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.

Pensioen

De pensioenleeftijd gaat snel omhoog. Een eerste stap wordt al in 2013 gezet door de AOW-leeftijd in dat jaar met één maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd - in stappen - verder worden verhoogd. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 wordt bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Met deze maatregel wordt uitsluitend nieuwe opbouw geraakt. In aanvulling op de verhoging op de richtleeftijd, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast. Per saldo wordt structureel 0,7 mrd bespaard op de fiscale faciliëring voor aanvullend pensioen (Witteveenkader).

Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet verder toenemen (totale opbrengst 800 mln in 2013).

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding gaat op de schop, zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke kilometers: de 500-kilometergrens gaat naar nul. Dat betekent voor de auto van de zaak altijd een bijtelling; ook het vergoeden of verstrekken van OV-(jaar)kaarten wordt belast; de definitie van wat een bestelauto is, wordt aangescherpt.

Vitaliteitsregeling

De Vitaliteitsregeling wordt beperkt (aftrek inkomstenbelasting). Bron: AWVN 27-04-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat