Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Accountancywet gaat bedrijfsleven onnodig miljoenen kosten

16 mei 2012.

De verplichte roulatie van accountants en de scheiding van controle en advies door dezelfde accountant gaan het bedrijfsleven onnodig miljoenen kosten.

Dat verwacht VNO-NCW als de Eerste Kamer akkoord gaat met twee amendementen op het huidige voorstel voor de Wet op het Accountantsberoep. De veranderingen dreigen ook nog eens achterhaald te worden omdat Brussel Europese wetgeving aan het voorbereiden is die naar verwachting binnen enkele jaren ingevoerd moet worden.

In de nieuwe wet worden twee accountantsorganisaties (het NIVRA en de NOvAA) samengevoegd. De Tweede Kamer heeft daar amendementen aan toegevoegd. Die dwingen bedrijven om na maximaal acht jaar van accountant te wisselen en zij verplichten de controle en daaraan gerelateerd advies door verschillende kantoren te laten uitvoeren.

De achterliggende gedachte is om accountants onafhankelijker van het bedrijfsleven te laten zijn zodat er betere toetsing is van bedrijfsgegevens. De amendementen zijn om meerdere redenen onverstandig, vindt VNO-NCW. Er is volgens de werkgeversorganisatie überhaupt geen bewijs dat de kwaliteit van accountants of hun onafhankelijkheid omhoog gaat door deze maatregelen. Daarnaast is de EU bezig met het maken van eigen regels, die Nederland moet overnemen. Dat betekent dat het huidige wetsontwerp binnen enkele jaren achterhaald is.

Dit levert het bedrijfsleven een onnodige extra kostenpost op voor accountancy die in de tientallen miljoenen loopt. VNO-NCW vraagt de Eerste Kamer te wachten met de wet tot duidelijk is welke regels Brussel gaat opleggen. Mochten de amendementen toch wet worden, dan pleit VNO-NCW in ieder geval voor een royale overgangstermijn voor bedrijven die langer dan acht jaar bij hetzelfde accountantskantoor zitten om te wisselen. Naar schatting zijn dat zo'n duizend bedrijven. De markt kan die grote omschakeling in één keer niet aan, denken de werkgevers. De Eerste Kamer zelf worstelt ook met het wetsvoorstel.

De senatoren hadden onlangs de Raad van State om advies (‘verzoek om voorlichting’) gevraagd naar aanleiding van beide amendementen. De senaat wilde weten wat de gevolgen zijn van de amendementen. Volgens de Raad van State zijn de beperkingen die de Tweede Kamer wil opleggen aan accountants in strijd met het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie. De maatregelen moeten daarom op zijn minst behoorlijk worden gemotiveerd, stelt de Raad van State in een advies aan de Eerste Kamer. Daarnaast bepleit dit adviescolleg

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat