Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verzekeraar moet klant met beleggingsproduct actief benaderen

17 juli 2015

Verzekeraars krijgen de verplichting hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen die zij in het verleden hebben afgesloten. Financiën heeft op 17 juli in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat verzekeraars verplicht om die klanten te ‘activeren’. Bij in het verleden afgesloten beleggingsverzekeringen is veel mis gegaan.

Het betreft verschillende soorten problemen, zoals bijvoorbeeld te hoge en intransparante kosten, gebrekkige informatieverstrekking, hefboom- en inteereffecten en tegenvallende beleggingsresultaten. Ongeacht het soort probleem heeft deze groep verzekeringsovereenkomsten gemeenschappelijk dat de destijds afgesloten overeenkomst doorgaans niet (meer) voldoet aan de verwachtingen van de klant en daarmee niet meer aansluit op het (oorspronkelijke) doel van de klant. In het besluit krijgen verzekeraars de verplichting – voor zover dat nog niet is gebeurd –om klanten met een dergelijk verzekeringsproduct te ‘activeren’.

Dat wil zeggen het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren. De tijdens het activeren verstrekte en ontvangen informatie en de door de cliënt gemaakte keuze moet worden vastgelegd. Zodra de klant geactiveerd is en dit is vastgelegd in het dossier, heeft de verzekeraar aan zijn verplichting voldaan en geldt er geen verplichting meer ingevolge het onderhavige besluit.

De activeringsverplichting wordt beperkt tot beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten voor 1 januari 2013. Vanaf die datum heeft de AFM zich expliciet tot verzekeraars gericht met de oproep om klanten te activeren en waren verzekeraars voldoende bekend met deze verplichtingen. Bron: Stb 2015, 295

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat