Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Architectenbureaus: minimumtarief voor zzp’ers

20 juli 2015

In de nieuwe cao voor Architectenbureaus zijn afspraken opgenomen over minimumtarieven voor zelfstandigen. Aanleiding voor deze afspraak is de sterk veranderde arbeidsmarkt in de architectenbranche.

Sinds de crisis is het aantal werknemers fors afgenomen het aantal zzp’ers toegenomen. Dit zorgt voor nieuwe verhoudingen op de arbeidsmarkt, waar de cao partijen op willen inspelen. Voor zzp’ers geldt in de cao een vergelijkbare benadering met de loonschalen voor vaste en tijdelijke werknemers, inclusief een opslag voor pensioen, verlof en arbeidsongeschiktheid, waarbij een bodem wordt gelegd in de tarieven.

Een hoger tarief mag altijd. Zzp’ers kunnen zich op deze tariefafspraak beroepen. Alle werkgevers die gebonden zijn aan de cao Architectenbureaus zijn aan de cao-afspraak over minimumtrieven gehouden. In de cao is verder een protocolafspraak gemaakt over handhaving. Deze afspraak moet nog verder worden uitgewerkt in overleg met sociale partners en de Stichting Fonds Architectenbureaus. Bron: BNA 20-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat