Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Doe over het juiste tijdvak aangifte

20 juli 2015

Een ondernemer voor de btw moet niet alleen tijdig aangifte doen, maar ook over het juiste tijdvak. Dit betekent dat nog niet aangegeven omzetbelasting of in aftrek te brengen voorbelasting uit een tijdvak niet in de aangifte over een ander tijdvak mag worden verwerkt.

Een particulier die zonnepanelen op zijn huis plaats en tegen een vergoeding de opgewekte stroom (deels) teruglevert aan het energiebedrijf is op grond van een arrest van het Europees Hof van 20 juni 2013 ondernemer voor de btw.

Voor de particulier heeft dit het voordeel dat hij recht heeft op aftrek van de voorbelasting die rust op de aanschafprijs van de zonnepanelen, maar ook dat hij aan de verplichtingen voor de btw moet voldoen, zoals het tijdig en over het juiste tijdvak doen van aangifte. Een particulier laat in juni 2013 zonnepanelen op zijn dak zetten. Hij ontvangt hiervoor facturen in mei (bij de opdracht) en in juni (na de plaatsing).

Op 11 oktober van dat jaar verzoekt hij om per 1 juli te worden aangemerkt als btw-ondernemer. Op 17 oktober wordt hij geregistreerd als btw-ondernemer. Op 13 november 2013 doet hij ruim op tijd aangifte over het derde kwartaal van 2013. Daarbij brengt hij de omzetbelasting over beide facturen uit het tweede kwartaal in aftrek. Dit wordt geweigerd.

Terecht volgens Rechtbank Gelderland. Het teruggaafverzoek is namelijk over het verkeerde tijdvak gedaan. Doorslaggevend is de factuurdatum voor de vraag in welk tijdvak een ondernemer de op de factuur vermelde voorbelasting in aftrek kan brengen. De in rekening gebrachte voorbelasting op de facturen van 13 mei 2013 en 10 juni 2013 had hij dus in aftrek moeten brengen bij de aangifte over het tweede kwartaal van 2013. Bron: Rb. Gelderland 9-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat