Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Relatief veel belasting op arbeid

13 juli 2015

Nederland heft in vergelijking met andere Europese landen relatief veel belasting op arbeid. Binnen de EU staan de Nederlandse belasting- en premieontvangsten uit arbeid op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in de belastingontvangsten.

Bij elkaar betalen belastingplichtigen in Nederland relatief echter niet meer of minder aan de fiscus dan de gemiddelde Europeaan, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. De belasting op arbeid is in Nederland relatief hoog: 57,5% van de belastingontvangsten (inclusief sociale premies) bestond in 2012 uit belastingen op arbeid. Binnen de Europese Unie kent alleen Zweden een groter aandeel van belastingen op arbeid in de totale belastingontvangsten.

Naast belastingen op arbeid (zoals het grootste deel van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies) worden belastingen geheven op consumptie en op kapitaal. De belastingen op consumptie (btw en accijnzen) vormden 28,3% van de belastingontvangsten in 2012. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de Europese Unie. De resterende 14,2% bestond uit belastingen op kapitaal (o.a. vennootschapsbelasting en vermogensbelasting).

Daarmee scoorde Nederland ruim onder het EU-gemiddelde van 20,8%. Een hoog aandeel in de belastingontvangsten betekent niet per se dat in Nederland meer belasting wordt betaald dan in andere landen. De totale belasting- en premiedruk is relatief namelijk niet bijzonder hoog. De totale belasting- en premiedruk kwam in Nederland in 2012 uit op 39%, wat Nederland een middenmoter binnen de Europese Unie maakt. Bron: CBS 6-07-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat